Hafan

Mae Ynni Da yn cynnig profiad unigryw ynni i ddisgyblion o bob oed.

Ymchwiliwch gyda ni, sut mae trydan yn cael ei greu a’i ddefnyddio yn yr ysgol ac yn ein cartrefi. Adeiladwch eich ffynhonell ynni adnewyddadwy eich hun gan ddefnyddio ein adnoddau addysgiadol.

Mae Ynni Da yn cynnig profiad ffantasig dros un diwrdod sy’n cynnig ffynhonellau gwych a phrofiadau rhifedd a llythrennedd gan gynnwys eich helpu i gyrraedd safon Eco-sgolion.

Bydd holl ddigwyddiadau’r dydd yn cael eu cyflwyno i’r ysgol ar ffurf adroddiad lliwgar.

 

"Gwefreiddiwch gydag Ynni Da"

ozio_gallery_nano

Unrhyw gwestiynau?
Danfonwch nhw atom ni
 

Ysgolion rydym wedi gweithio gyda

Cysylltu â ni heddiw

 • Cyfeiriad:

  5 Ffordd Werdd,
  Gorslas,
  Llanelli,
  SA14 7NE
 • Rhi ffon:

  Ffon - 01269 832160
  Mob - 07930470834
 • E-bost:

  info@ynnida.com
 • Cymraeg | Welsh
 • English | Saesneg