Amdanom Ni

Ers 2011 mae Ynni Da wedi bod yn cefnogi ysgolion trwy ddarparu gweithdai ynni, cynnig cyfleoedd i blant gwella'u sgiliau rhifedd a data, a chynnig cefnogaeth addysg ysbrydoledig.

Wedi'n lleoli yng Ngorllewin Cymru, mae Ynni Da yn teithio dros Gymru gyfan i ddarparu gweithdai ysbrydoledig a chynnig profiadau cyffrous i ddisgyblion.

Rydym yn darparu'n gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan ddefnyddio'n profiad helaeth ym myd addysg i ddarparu'r gwasanaethau hyn mewn ffordd unigryw sy'n gweddu i weithgareddau presennol yr ysgolion rydym yn ymweld â nhw.

Yn ogystal â bod yn berchennog ar Ynni Da, mae Aled Vaughan Owen hefyd yn athro gymwysedig, yn beiriannydd, yn drydanwr, ac yn entrepreneur. Rhyngddynt, mae gan Aled a'i staff dros 25 mlynedd o brofiad ym myd addysg a chynaladwyedd; golyga hyn fod gan Ynni Da'r gallu i ddarparu'r gefnogaeth gorau posib i ysgolion, colegau a phrifysgolion.

 

Big Ideas Wales  

Unrhyw gwestiynau?
Danfonwch nhw atom ni
 

Cysylltu â ni heddiw

 • Cyfeiriad:

  5 Ffordd Werdd,
  Gorslas,
  Llanelli,
  SA14 7NE
 • Rhi ffon:

  Ffon - 01269 832160
  Mob - 07930470834
 • E-bost:

  info@ynnida.com
 • Cymraeg | Welsh
 • English | Saesneg