Ein Cleientiaid

Mae Ynni Da wedi cydweithio â dros 300 o ysgolion ledled Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Cawn ein comisiynu'n aml gan ysgolion, colegau a phrifysgolion, ac rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod ein portffolio'n cynnwys cytundebau mawr a grantiau prosiect. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin a Chyngor Sir Ceredigion ymhlith y sefydliadau mwyaf nodedig yn ein portffolio.

Ysgolion rydym wedi gweithio gyda

Cysylltu â ni heddiw

 • Cyfeiriad:

  5 Ffordd Werdd,
  Gorslas,
  Llanelli,
  SA14 7NE
 • Rhi ffon:

  Ffon - 01269 832160
  Mob - 07930470834
 • E-bost:

  info@ynnida.com
 • Cymraeg | Welsh
 • English | Saesneg