Gweithdai

Ynni Da - Energy Workshops for Schools

 

"GWEFREIDDIWCH GYDAG YNNI DA"

Ers 2011 mae Ynni Da wedi bod yn cefnogi ysgolion trwy ddarparu gweithdai ynni, cynnig cyfleoedd i blant gwella'u sgiliau rhifedd a data, a chynnig cefnogaeth addysg ysbrydoledig. Dysgwch fwy am ein gweithdai poblogaidd drwy glicio ar un o'r tabiau isod.

ozio_gallery_nano

 

Mae Ynni Da yn cynnig profiad unigryw ynni i ddisgyblion o bob oed.

Ymchwiliwch gyda ni, sut mae trydan yn cael ei greu a’i ddefnyddio yn yr ysgol ac yn ein cartrefi. Adeiladwch eich ffynhonell ynni adnewyddadwy eich hun gan ddefnyddio ein adnoddau addysgiadol.

Mae Ynni Da yn cynnig profiad ffantasig dros un diwrdod sy’n cynnig ffynhonellau gwych a phrofiadau rhifedd a llythrennedd gan gynnwys eich helpu i gyrraedd safon Eco-sgolion.

Bydd holl ddigwyddiadau’r dydd yn cael eu cyflwyno i’r ysgol ar ffurf adroddiad lliwgar.

Beth am arben ynni a chadw’n heini? Beth am gynnal parti unigryw yn eich hysgol lle mae’r holl ynni yn cael ei gynhyrchu gan feiciau?

Mae ein disgo eco yn ddigwyddiad llawn hwyl lle mae’r disgyblion yn dysgu am ddefnydd ynni wrth gynhyrchu ddigon o drydan i gynnal y disgo.

Byddwch hefyd fel ysgol yn derbyn adrodiad yn cynnwys

a) Cyfanswm yr ynni a gynhyrchwyd
b) Pellter
c) Caloriau/ciwbiau o siwgwr
d) Curiad calon cyn ac ar ôl seiclo

Beth am arben ynni a chadw’n heini? Beth am gynnal parti unigryw yn eich hysgol lle mae’r holl ynni yn cael ei gynhyrchu gan feiciau?

Mae ein disgo eco yn ddigwyddiad llawn hwyl lle mae’r disgyblion yn dysgu am ddefnydd ynni wrth gynhyrchu ddigon o drydan i gynnal y disgo.

Byddwch hefyd fel ysgol yn derbyn adrodiad yn cynnwys

a) Cyfanswm yr ynni a gynhyrchwyd
b) Pellter
c) Caloriau/ciwbiau o siwgwr
d) Curiad calon cyn ac ar ôl seiclo

Unrhyw gwestiynau?
Danfonwch nhw atom ni
 

Ysgolion rydym wedi gweithio gyda

Cysylltu â ni heddiw

 • Cyfeiriad:

  5 Ffordd Werdd,
  Gorslas,
  Llanelli,
  SA14 7NE
 • Rhi ffon:

  Ffon - 01269 832160
  Mob - 07930470834
 • E-bost:

  info@ynnida.com
 • Cymraeg | Welsh
 • English | Saesneg