Hygyrchedd

Mae Ynni Da yn ymrwymedig i sicrhau bod gan bawb fynediad i'r wefan hon.
Croesawn unrhyw adborth gan ddefnyddwyr ein gwefan, a byddwn yn ymateb i unrhyw faterion sydd yn ymwneud â hygyrchedd y wefan.
Os byddwn yn sylwi ar unrhyw fater sy'n atal defnyddwyr rhag defnyddio'n gwefan, byddwn yn cymryd y camau priodol i ddelio â rheiny' n brydlon.
Gallwch ddod o hyd i faterion sy'n ymwneud â hygyrchedd ar y dudalen Cysylltu â Ni.

Unrhyw gwestiynau?
Danfonwch nhw atom ni
 

Cysylltu â ni heddiw

 • Cyfeiriad:

  5 Ffordd Werdd,
  Gorslas,
  Llanelli,
  SA14 7NE
 • Rhi ffon:

  Ffon - 01269 832160
  Mob - 07930470834
 • E-bost:

  info@ynnida.com
 • Cymraeg | Welsh
 • English | Saesneg